Repetities Veenpolderkoor weer begonnen

Heerenveen - Munnekeburen – De repetities van het Veenpolderkoor zijn weer begonnen in het Polderhuus in Munnekeburen.

Het 61-jarig Veenpolderkoor is in 1954 ontstaan vanuit de Bond van Plattelandsvrouwen Scherpenzeel en omgeving. In 1971 ging het koor zelfstandig verder. Dirigente Madelon Kok leidt het koor al elf jaar.
Wie eens een avondje mee wil zingen, kan vrijblijvend een repetitie meemaken. Nieuwe leden zijn van harte welkom.
(Foto: Lenus van der Broek)