Zo was Heerenveen omstreeks 1986

HEERENVEEN -  In de (destijds nieuwbouw-) wijk De Greiden is in 1970 de straat de Munt aangelegd.

Eén van de “Drie Gebroeders” zoals de drie aan de Munt gelegen flats in de volksmond worden genoemd, heeft dit specifieke uitzicht op de wijk aan de andere kant van de spoorlijn. Een onbekende fotograaf heeft, waarschijnlijk rond 1986, vanuit juist deze Muntflat dit uitzicht vastgelegd; de foto is in het bezit van Museum Heerenveen. Op de voorgrond zien we het middendeel van de Badweg met woningen die elk duidelijk een eigen stempel dragen. Dit in tegenstelling tot de door de Bouwvereniging gebouwde uniforme doorzonwoningen aan de in 1955/1956 aangelegde Commandeurstraat en later aangelegde huizenblokken achter de Badweg. Bewoners van de destijds moderne doorzonwoningen was en is het nog steeds niet toegestaan serres aan te bouwen of dakkapellen te construeren. Achter de woningen zien we links de Rooms-Katholieke kerk met haar twee hoog oprijzende torens. Daarnaast het Posthuistheater en rechts daarvan het torentje van Crackstate. Het lijkt alsof alles vlak naast elkaar staat, maar schijn bedriegt. Deze foto wordt uitgebreider besproken op de website van de Werkgroep Oud-Heerenveen: http://www.werkgroepoudheerenveen.nl/heerenveen-omstreeks-1987