Kinderboekenweek op CBS Het Kompas

HEERENVEEN - Deze week werd op CBS Het Kompas in de Greiden in Heerenveen de Kinderboekenweek op spectaculaire wijze geopend door Buurman en Buurman. 

De week stond in het teken van het thema Raar maar waar. De volgende activiteiten stonden verder deze week centraal: een uitvinderswedstrijd per groep, een ochtend aan de slag met diverse proefjes. Ook mochten de kinderen een dag verkleed als professor of uitvinder op school komen. De Kinderboekenweek werd afgesloten met een tentoonstelling en speurtocht voor kinderen met ouders”.