Herstel financiën Heerenveen zet zich voort

HEERENVEEN - Het herstel van de financiële positie van de gemeente Heerenveen zet zich voort. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde begroting voor 2016. 

Voor 2016 verwacht de gemeente € 149 miljoen aan inkomsten en € 145 miljoen aan uitgaven. Zo'n € 4 miljoen wordt in de algemene reserve gestort. Uit de plannen van het college blijkt dat de gemeentelijke lasten licht dalen in 2016. Huishoudboekje 2015 De gemeente houdt in 2015 € 812.000 over. Dit heeft verschillende redenen. Zo zijn er dit jaar bijvoorbeeld verschillende gemeentelijke eigendommen verkocht en zorgt de herfinanciering van leningen voor minder rentekosten. Om risico's in de uitgaven voor nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk op te vangen wordt het overschot van 2015 gereserveerd voor 2016. Daarom wordt een bedrag van maximaal € 6,5 miljoen van dit jaar gebruikt voor de jaren 2016 en verder. Leningen De gemeente Heerenveen heeft zo’n € 143 miljoen aan leningen. Eerder heeft de gemeenteraad, op initiatief van de VVD, het college gevraagd om te onderzoeken of de gemeente kan profiteren van de lage rente van dit moment. Het opnieuw afsluiten van leningen heeft gezorgd voor een jaarlijkse besparing van € 1 miljoen. Een extra miljoen wordt onder andere bespaard door de kosten voor een lening niet vanaf het begin van een jaar te rekenen, maar pas in de boekhouding op te nemen als een investering daadwerkelijk wordt gedaan. Algemene reserve Door een afwaardering van zo'n € 80 miljoen op het grondbedrijf heeft de gemeente Heerenveen in 2012 een algemene reserve gekregen van - € 26 miljoen. De daaropvolgende jaren heeft de gemeente hard gewerkt om weer uit de rode cijfers te komen. Dit jaar is dat gelukt. Eind 2015 heeft de gemeente een algemene reserve van € 0,3 miljoen. Dit bedrag loopt op tot € 22 miljoen in 2019. In het voorjaar van 2016 gaat het college van B en W in gesprek met de gemeenteraad over hoe hoog de algemene reserve uiteindelijk moet zijn om alle risico's te kunnen dekken.