Kerken: ,In Heerenveen is azc alleszins verdedigbaar'

HEERENVEEN -  De kerken en moskeeën in Heerenveen roepen Heerenveners op om positief te staan tegenover een eventuele tweede termijn crisisnoodopvang en de komst van een AZC in Heerenveen.

De Raad van Kerken van Heerenveen heeft in een open brief aan de gemeenteraad en het college van B & W aangegeven voldoende draagvlak te zien binnen de Heerenveense gemeenschap voor een tweede crisisnoodopvang en de komst van een AZC.