Huishoudens betalen 8 euro meer voor waterschap

REGIO - Huishoudens in Friesland en het Groninger Westerkwartier betalen volgend jaar gemiddeld 8 euro meer per jaar aan waterschapsheffingen dan in 2013. Dat staat in de conceptbegroting 2014 van Wetterskip Fryslân.

,,De lasten van het waterschap stijgen door overdracht van rijks- en provinciale taken en door noodzakelijke investeringen in het ophogen van dijken en kaden en extra waterberging. Ook het renoveren en vervangen van verouderde gemalen kost veel geld'', meldt het waterschap.

Bezuinigingen

Afgelopen voorjaar had het waterschap al besloten om 33 miljoen euro te bezuinigen tot 2018. Zo gaat het waterschap onder meer minder schouwen, het onderhoud aan keringen versoberen, het groenonderhoud verminderen en minder vaak baggeren. Ook worden besparingen doorgevoerd in de organisatie door efficiënter werken, het inkrimpen van de organisatie en het samenvoegen van huisvesting.

Oevers en kaden verbeteren en verhogen

Het waterschap gaat volgend jaar circa 74 kilometer aan oevers en kaden langs de Friese boezemwateren verbeteren en verhogen om hogere waterstanden als gevolg van klimaatverandering te kunnen opvangen. Ook gaat in 2014 het dijkverbeteringsproject Ameland van start en vindt de aanbesteding plaats van de dijkverbeteringsprojecten Waddenzeedijk Friese kust en Lemmer.

Investeren in gemalen

In 2014 investeert Wetterskip Fryslân 10 miljoen in vervanging en onderhoud van gemalen. Belangrijk project is de bouw van het nieuwe gemaal Vijfhuizen. Met de bouw en renovatie van de gemalen Vijfhuizen, Zwarte Haan en Dongeradielen worden enkele belangrijk knelpunten voor vismigratie aangepakt.