Onderwijsraad adviseert kleine basisscholen te sluiten

SNEEK - Basisscholen met minder dan 100 leerlingen moeten sluiten of fuseren. Dat is het advies van de Onderwijsraad aan het Ministerie van Onderwijs. Nu ligt de grens op 23 leerlingen.

Vooral in dunbevolkte gebieden dalen de leerlingenaantallen. ,,Dat zal de komende jaren alleen maar sterker worden. Klassen en scholen worden kleiner; dat is niet alleen duur, maar het zet ook de onderwijskwaliteit onder druk'', stelt de Onderwijsraad. ,,Kleine scholen zijn vaker zwak en kunnen moeilijker de rol van sociale ontmoetingsplaats voor leeftijdsgenoten waarmaken.''

Keuzevrijheid

Ook met minder scholen is de keuzevrijheid van ouders en leerlingen te garanderen, stelt de Onderwijsraad. ,,Nederland kent een fijnmazig scholenaanbod, dus ook wanneer een school sluit is er op redelijke afstand een andere school bereikbaar.''