Aantal verkeersdoden blijft dalen

Lemmer - Sinds 2006 is het aantal verkeersdoden met bijna twintig procent afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat.

Het aantal jonge verkeersslachtoffers is ook sinds 2006 met meer dan de helft afgenomen. Het aantal fietsslachtoffers onder 60- tot 80-jarigen neemt echter toe. Wel zijn het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie afgenomen. Sinds de jaren zeventig vertoont de sterfte door verkeersongevallen al een dalende trend. Sinds 1972, het jaar met de meest dodelijke verkeersongevallen, zijn het aantal verkeersdoden gedaald met 80 procent.