De Uitdaging: ‘Meer bekendheid voor Zingen voor je Leven koor’

HEERENVEEN - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Grytsje Kingma, zangleidster van het Zingen voor je Leven koor in Heerenveen.

Het Zingen voor je Leven koor in Heerenveen is een koor voor mensen die kanker hebben, kanker hebben gehad of in hun omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Het is een initiatief van de stichting Kanker in Beeld. In 2016 kwam er een koor in Heerenveen. Dit werd opgestart vanuit De Skulp in Heerenveen. ,,Degene die het heeft opgestart is Sjoerdje Bourgonje. Zij heeft het koor 2,5 jaar met passie geleid, alleen is vorig jaar zelf ziek geworden. Ik was zijdelings bij het koor betrokken en kreeg toen een mail van haar of ik het koor wilde overnemen, daar moest ik wel even over nadenken”, zegt Grytsje Kingma (55).

Koorleidster

,,Mijn man heeft kanker gehad in 2016. Hij is nu weer beter. De reden waarom ik twijfelde, was: ‘Dat ‘kankerverhaal’ kunnen we achter ons laten. Waarom zoek ik het dan nu weer op?’ Ik had een hoge drempel om daar in te stappen.” Maar Grytsje zei toch ‘ja’. ,,Dat deed ik omdat ik zag dat het mensen zo goed doet om te zingen. En als ik daar iets in kan bijdragen, dan wil ik dat graag doen. Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik ‘ja’ heb gezegd. Het is alleen maar leuk.” Het is niet de eerste keer dat Grytsje voor een koor staat. Ze heeft elf jaar een seniorenkoor geleid, drie jaar een vrouwenkoor en doet af en toe een gelegenheidskoor. Zelf is ze ook actief als ‘Frysk troubadoer’.

Uitlaatklep

De doelstelling van het Zingen voor je Leven koor is om mensen die kanker hebben of hebben gehad, door middel van zingen een uitlaatklep te bieden. ,,Dat kan op verschillende manieren. Voor de een is zingen een manier om even niet ziek te zijn en voor de anderen is het fijne van het koor dat de andere koorleden weten hoe het is. Als je emotioneel wordt van een bepaald liedje, dan hoef je dat niet uit te leggen.” Grytsje merkt dat mensen vaak zoiets hebben van: ‘Oe, het gaat over kanker’. ,,Maar heel vaak hebben we het er niet over. We hebben de grootste lol en zingen met elkaar. Ik zie aan de gezichten dat ze er energie van krijgen. Dan ben ik helemaal gelukkig.”

Troostrijk

Het koor repeteert om de week op vrijdagochtend van ongeveer tien tot twaalf uur in het Skoattershûs in Oudeschoot. Het koor telt nu twaalf leden. ,,Bij ons koor gaat het er niet om hoe mooi je zingt. Iedereen kan zingen. Wij willen wel dat het mooi klinkt, maar het gaat erom dat je zingt en dat je plezier daarin hebt. Het is mijn passie ook om mensen daar plezier in te laten hebben. In dit koor heeft zingen ook iets helends.” De meeste liedjes die het koor zingt, zijn ook troostrijk te noemen. Het repertoire bestaat uit zowel Nederlandstalige, Engelse, maar ook Afrikaanse liedjes. Grytsje begeleidt het koor op haar gitaar.

Stemexpressie

Een koorrepetitie begint altijd met drie kwartier stemexpressie. Dat wordt gedaan door Saskia Beijderwellen. ,,Stemexpressie is dat je dingen met je stem gaat doen. Het is eigenlijk heel veel dingen. Een voorbeeld. We zitten een keer in kring, iemand maakt een klank, de volgende neemt die klank over, de volgende neemt die klank over, en zo gaat de klank de kring rond. Op een gegeven ogenblik stopt het vanzelf. Wat heeft dat voor zin? Saskia kan heel goed uitleggen dat het heel veel zin heeft, want je bent niet alleen met die klank bezig, je bent ook met je oren bezig. Je stemt af op elkaar. Als je dan vervolgens een muziekstuk gaat zingen, zijn de antennes op elkaar afgestemd.”

Optreden

Het Zingen voor je Leven koor in Heerenveen is niet het enige Zingen voor je Leven koor. In Nederland zijn er 35. ,,Met de negen koren uit het Noorden hebben we oktober vorig jaar een korendag gehad. Dat was geweldig. Het repertoire dat in de verschillende plaatsen is ingestudeerd, zing je dan ineens met honderd mensen. Dat is superleuk en ook heel inspirerend voor de mensen van het koor.” Het koor treedt verder niet vaak op. Vrijdag 8 februari had het koor haar eerste optreden. Dat was in De Skulp in Heerenveen. ,,Het was erg leuk. We werden ook heel gastvrij ontvangen. Het publiek had voor ons optreden enkele lezingen bezocht en leek een beetje versuft. Maar toen we gingen zingen, zag ik ineens stralende ogen en glimlachen tevoorschijn komen. Dat was heel leuk om te merken.”

Bekendheid

,,De uitdaging voor mij is dat het koor gaat groeien. Dat er meer mensen bij komen. We hebben het zo leuk met elkaar, dat gun ik meer mensen. Dat het koor een stukje bekendheid krijgt, dat is mijn uitdaging.” Grytsje hoopt dat het optreden in De Skulp daaraan bijgedragen heeft. ,,Ik zie ook zoveel gebeuren met de mensen onderling. Er zijn warme contacten en de gesprekken gaan ergens over. Mensen kunnen elkaar ondersteunen. Ik vind dat zo waardevol. We zitten ook boordevol plannen en ideeën. Zo wil ik in april of mei een open ochtend organiseren. Dat iedereen langs kan komen. Of een keer een benefietconcert organiseren. We zitten vol met toekomstplannen. Dat is iets wat ik van tevoren nooit had bedacht. Je gaat werken met mensen die soms de dood in de ogen zien, maar dan heb je zoveel ideeën voor de toekomst. Dat is tegenstrijdig. Dat dat naast elkaar kan bestaan, dat is het mooie van zo’n koor.”

Wie een keer mee wil zingen, kan contact opnemen met Grytsje Kingma via 0513-551139. Meer informatie is ook te verkrijgen via www.kankerinbeeld.nl en www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com.

Mieke van Veen