Activiteiten voor jong en oud in bibliotheken

Heerenveen - In de bibliotheek van Heerenveen valt voor de jongste jeugd en voor de wat ouderen iets te beleven.

In de bibliotheek van Heerenveen valt voor de jongste jeugd en voor de wat ouderen veel te beleven.

Op vrijdag 1 juni is er een BoekStart-inloopochtend (10.00 uur) en op woensdag 6 juni volgt het Seniorcafé (10.15 uur). Ook in de bibliotheek van Akkrum komen kinderen aan hun trekken.

Op dinsdag 5 juni is daar een poppenkastvoorstelling voor peuters en kleuters (15.30 uur).

Dikkie Dik

Tijdens de BoekStart-inloopochtend voor (groot)ouders met baby’s en peuters wordt het boek ‘Dikkie Dik dierendokter’ voorgelezen.

Men kan vragen stellen over (voor)lezen met heel jonge kinderen, kennismaken met voor de baby of peuter geschikte materialen en ervaringen uitwisselen.

Verhalenverteller

De Friestalige verhalenverteller Mindert Wijnstra is te gast in het Seniorcafé voor 55-plussers. Wijnstra is een kenner van Friese streekverhalen. Hij publiceerde de bundel It Kweade Wiif Fan Hylpen, met verhalen waarvan nog sporen te vinden zijn, zoals het poepekrús bij Hardegarijp en de moordenaarsboom bij Balk.

Door Wijnstra’s spannende vertelwijze kost het weinig moeite in de verbeelding met hem mee te gaan. De volksverhalen gaan bijvoorbeeld over de zwakheden van de mens, domheid, afgunst en liefde. Ook de natuur komt aan bod met verhalen over honden, vogels, vissen en (boven)natuurlijke zaken.

Poppenkast met Tomke

Erics poppenkast speelt ‘Romke en de Snoezewoef’. Het verhaal gaat als volgt: Er is een barbecue in de tuin van Kornelia. Tomke heeft veel vriendjes: Romke, Yana Yu en Kornelia. Romke wil graag een vriendje voor zichzelf. Hij wordt verliefd op Snoezewoef. Dat mag niemand weten. Er verdwijnen dingetjes tijdens de barbecue. Tomke onderzoekt hoe dat kan...