Jongeren in de gemeente Heerenveen drinken steeds minder. Eerste drankje pas vaker op latere leeftijd

HEERENVEEN - Jongeren in de gemeente Heerenveen drinken steeds minder alcohol. Daarnaast wordt pas op latere leeftijd alcohol gedronken.

Dat blijkt volgens de gemeente Heerenveen uit een evaluatie. De gemeente baseert zich daarbij op cijfers uit 2012 en 2016. Daarnaast zijn de cijfers afgezet tegen provinciale en landelijke gegevens. Ook daaruit komt volgens de gemeente eenzelfde beeld naar voren.

Uit de evaluatie blijkt tegelijkertijd dat de naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar bij de alcoholverkoop nog beter kan. Dat is gemeten met mysteryshoppers bij verkooppunten als: supermarkten, slijterijen, horecabedrijven en sportkantines.

Hoewel er een verbetering in zit van 29 procent in 2012 naar 47 procent in 2015 naar 49 procent in 2017 kan dit volgens de gemeente nog beter.

Bingedrinken

Het aantal jongeren van 18 jaar of jonger dat als gevolg van bingedrinken (drinken om dronken te worden) bij de spoedeisende hulp belandt neemt eveneens af. Wel noemt de gemeente dat aantal nog steeds te hoog.

Het aantal bingedrinkers bedroeg in 2015 veertig personen. Vorig jaar waren dat er vijfendertig. ,,Waarbij aangetekend wordt dat Tjongerschans een regionale functie heeft.”

Nieuw beleid

Dit jaar komt er een nieuwe notitie Gezondheidsbeleid. Bij de opstelling daarvan wordt afgewogen of er aanpassingen aan het alcoholbeleid moeten plaatsvinden.

,,Want hoewel de trend op het gebied van alcoholgebruik in Heerenveen positief is omgebogen is dat geen reden om achterover te leunen”, zegt wethouder Jelle Zoetendal. ,,Er zijn nog voldoende aandachtspunten voor de toekomst.”

Evaluatie en gegevens

Sinds 2013 ligt de taak van preventie en handhaving van de Drank- en Horecawet bij de gemeenten. Daarom is er een gemeentelijk beleidsplan ‘Preventie- en Handhavingsplan Jeugd en Alcohol 2014-2017’ vastgesteld.

In 2012 is een zogenaamde nulmeting gedaan en in 2016 een tussenevaluatie. In de tussentijd is ook nog de leeftijdsgrens voor kopen en in gebruik hebben van alcoholhoudende drank verhoogd van 16 naar 18 jaar.

De NIX18-campagne heeft zeker bijgedragen aan de bewustwording bij ouders om strenger toe te zien op alcoholgebruik. Hetzelfde geldt voor de campagnes van het Platform Nuchtere Fries.

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn in die periode alcoholvrij geworden. En in de periode van evaluatie is het percentage jongeren van 12 tot en met 17 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken afgenomen, van 50 procent in 2012 naar 38 procent in 2016.