Breed panel van deskundigen aanwezig op bijeenkomst GroenLinks Heerenveen in Trinitas over energietransitie

HEERENVEEN - GroenLinks Heerenveen houdt dinsdag 26 februari een gratis bijeenkomst over energietransitie.

De avond over omschakeling naar duurzame energie vindt plaats in Trinitas aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen en begint om 20.00 uur.

Een breed panel van deskundigen is aanwezig met kennis over praktische oplossingen. Zij geven uitleg en beantwoorden vragen.

Patrick van Klink van de Klimaatwerkgroep FNV is gastspreker en opent de avond. Voormalig GL-voorzitter Jochem Knol is gespreksleider.

Het panel bestaat uit: Erik Hanenburg (bestuurder Groen Leven), Peter Kodde (Milieudefensie), Rein Swart (directeur-bestuurder woningcorporatie Accolade), Fred Hesselink (directie-adviseur woningcorporatie Accolade), David Deddens (DMT, montagetechniek warmtepompen en zonnepanelen), Ruth Karakaya (LeerWerkloket Fryslân), Johannes Lankester (Netwerk duurzame dorpen), Patrick van Klink (FNV), wethouder Jelle Zoetendal (wethouder gemeente Heerenveen).

Ook kunnen vooraf vragen worde gesteld. Dat kan via secretaris@groenlinks-heerenveen.nl en via groenlinks-heerenveen.nl.