Ontstaan van landschap en eerste bewoning langs de Tjonger bij Oudeschoot aan bod in presentatie Dennis Worst bij de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

HEERENVEEN - Dennis Worst geeft dinsdag 26 februari bij de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen een presentatie over het ontstaan van het landschap en de eerste bewoning langs de Tjonger bij Oudeschoot.

Worst richt zich vooral op het voormalige Schoterland. Dat betreft de dorpen aan de noordkant van de Tjonger.

Het landschap in dat gebied kreeg voor een belangrijk deel zijn huidige vorm in de voorlaatste en laatste ijstijd. Vanaf de middeleeuwen is dit veenmoeras systematisch in ontginning genomen. De agrarische veenontginningen komen nadrukkelijk aan bod ind e presentatie.

De presentatie begint om 19.30 uur en is in het kunstcafé van Museum Heerenveen aan de Minckelerstraat 11.

De entreeprijs bedraagt vijf euro. Donateurs van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen betalen drie euro. De entree is inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.