‘FNV in actie tegen het uitmelken van AOW en pensioen van werknemers’

HEERENVEEN - Het FNV heeft donderdagavond een bijeenkomst gehouden in restaurant De Koningshof in Heerenveen.

Aan bod kwam de AOW en het pensioen van werknemers.

Hieronder een door het FNV zelf ingestuurd verslag.

Het FNV heeft in 9 ledenbijeenkomsten uitleg gegeven waarom de onderhandelingen met het kabinet zijn mislukt. De bijeenkomsten werden door honderden leden bezocht. Meer dan zich hadden opgegeven.

In de bijeenkomsten in Friesland (Sneek, Drachten, Leeuwarden en Heerenveen) is uitleg gegeven wat er al verslechterd is. De AOW-leeftijd is verhoogd en versneld verhoogd. De AOW-leeftijd wordt in Nederland 8 jaar vroeger 67 jaar dan in Duitsland en België. De beloofde oplossing voor zware beroepen is er niet gekomen. In tegendeel. Het AOW-partner pensioen is afgeschaft in 2015 waardoor éénverdieners het gemiddeld meer dan 2 jaar met 50% AOW moeten doen. Terwijl alleenstaanden 20% meer AOW krijgen. Mensen die lichamelijke arbeid doen leven korter en van hen is 70% éénverdieners. Partijen als CDA, SGP, CU die zeggen voor éénverdieners op te komen, zwijgen over deze AOW-misstand.

De rekenrente waarmee de dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt berekend is in 2007 afgeschaft door De Nederlandse Bank waardoor er niet geïndexeerd kan worden of zelfs afgewaardeerd. Ondanks dat het pensioenvermogen in 10 jaar van 800 miljard naar ruimt 1400 miljard is gestegen. Het vorige kabinet heeft de mogelijkheid tot opbouw van pensioen met 17% verlaagd. Iets wat vooral ten koste van de jeugd gaat. Een minder bekende verslechtering is, dat mensen die na hun 50e werkloos worden verplicht worden hun “huis op te eten” als zij in de bijstand terecht komen.

Een verslechtering die nog boven het hoofd van de werknemers hangt is het afschaffen van de doorsneepensioenpremie. De doorsneepremie maakt dat het premiepercentage per pensioenfonds gelijk is of je nu jong of oud bent. Het kabinet wil dit afschaffen omdat jongeren er nadeel van zouden hebben. Die sparen langer volgens het kabinet. Echter, eenieder kan bedenken dat elke oudere ooit jongere is geweest en ook lang gespaard heeft. Het afschaffen van de doorsneepremie betekent dan werknemers vanaf 40 jaar gecompenseerd moeten worden. Dat kost volgens het CBS 60 tot 100 miljard. Het kabinet weigert dit te betalen.

De onderhandelingen met het kabinet zijn mislukt omdat het kabinet de voorstellen van gezamenlijke vakbonden afwees, om een einde te maken aan het uitmelken van AOW en pensioen te stoppen. Vakbonden stellen voor de AOW-leeftijd op 66 te bevriezen en het verhogingsmeganisme aan te passen zodat niet 1 jaar levensverwachting stijging leidt tot 1 jaar AOW-leeftijd verhoging. Het kabinet wilde slechts 4 jaar uitstellen. Het kabinet wil niet de te strenge normen van de Nederlands bank aanpassen. Indexering van de pensioenen ingegaan en nog niet ingegaan, blijft daardoor uit zicht. Dreigende afwaardering van pensioen door de strenge normen, wil het kabinet slechts uitstellen tot 2020. Minister president Rutte is weggelopen uit het overleg toen hij niet zijn zin kreeg.

In de Noordelijke leden bijeenkomsten hebben de leden zich uitgesproken voor acties op 18 maart. Acties in bedrijven en een grote bijeenkomst in Leeuwarden en Groningen. Het uitmelken van AOW en pensioen moet stoppen. De stapeling van verslechteringen, die vooral mensen treffen die lichamelijke arbeid doen, moet stoppen. Er moeten oplossingen komen en geen verdere verslechteringen.

Genoeg is genoeg. In de bijeenkomsten is ook opgeroepen om te gaan stemmen op 20 maart en te gaan stemmen op partijen die wel de vakbondsvoorstellen steunen.

(Tekst A.P. van Dijk, FNV-kaderlid)