Proef met vangen en doden steenmarters bij Aldeboarn mogelijk uitgebreid naar vijf andere Friese gebieden

ALDEBOARN - Sinds de start van het wegvangen op 1 januari van steenmarters in het weidevogelgebied rondom Aldeboarn zijn er negen mannetjes en drie vrouwtjes steenmarters gevangen en gedood.

Vorig jaar waren dit er in totaal tien in de periode van 7 maart tot en met 30 juni. Het wegvangen van de steenmarter rondom Aldeboarn mag nog tot 1 juli.

Het wegvangen en doden van de steenmarters, gebeurt om weidevogels te beschermen. Uit eerder onderzoek bleek de steenmarter in dit gebied namelijk de grootste rover van weidevogelnesten.

De verwachting is dat er komend broedseizoen minder weidevogelnesten leeggeroofd worden door steenmarters. Het effect op nestoverleving van kuikens in dit gebied wordt onderzocht.

Onderzoek

De proef wordt mogelijk ook uitgebreid naar andere gebieden. De provincie laat daarvoor onderzoeken of in andere weidevogelgebieden eveneens nesten worden leeggeroofd door steenmarters.

Het gaat daarbij om de omgeving: Skrok en Skrins in de Greidhoeke, de Workumerwaard, de Wynserpolder, polder Westergeest en de Zwagermieden.

In die gebieden wordt de aanwezigheid en predatiedruk van steenmarters gemonitord. Dat gebeurt door cameravallen en DNA-onderzoek.

GPS-zender

In twee van die gebieden worden steenmarters voorzien van een GPS-zender. Dat moet inzicht geven in hun leefgebied. Op de vijf nieuwe locaties worden geen steenmarters gevangen of gedood.

Daarnaast is de provincie Friesland met de agrarische collectieven en de faunabeheereenheid (FBE). Samen bekijken ze de mogelijkheid dat collectieven zelf het aantal steenmarters en de predatiedruk op weidevogelnesten in hun eigen gebied gaan monitoren.