Seniorenverenigingen KBO en PCOB houden samen met de Raad van Kerken de bijeenkomst ‘Van betekenis blijven’

HEERENVEEN - De seniorenverenigingen KBO en PCOB houden vrijdag 29 maart samen met de Raad van Kerken Heerenveen een gratis bijeenkomst met als titel ‘Van betekenis blijven’.

De aanwezige sprekers zijn: huisarts en kaderarts ouderengeneeskunde Krista Gemmink, ziekenhuispastor Gerben Hoogterp en Ingrid Gelink en Ietje Miedema, coördinatoren VPTZ Julia Jan Wouters Hospice. Daarnaast is muziek van sopraan Christy Luth en pianist Jan Luth.

Na de pauze beantwoorden de sprekers vragen en gaan zij eventueel in gesprek met de aanwezigen.

De bijeenkomst is in Trinitas aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen en begint om 14.00 uur.

Meer informatie is te krijgen bij Neli de Haan via 0513-646022.