Monitor Democratisering door Thorbecke Academie aan bod in raadsvergadering gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - De Monitor Democratisering door de Thorbecke Academie komt vanavond aan bod in de raadsvergadering van de gemeente Heerenveen.

In het Thematisch Raadsakkoord 2018-2022 is door de raad besloten te experimenteren met nieuwe methoden van democratische besluitvorming. De raad sprak daarbij de wens uit om tot een andere verhouding te komen tussen overheid en samenleving. Daardoor moet er meer betrokkenheid ontstaan van inwoners, instellingen en ondernemers.

In het raadsakkoord is aangegeven dat om te kunnen blijven leren er professionele ondersteuning moet komen om de verschillen de processen te monitoren en aanbevelingen te doen voor de toekomst. Doel van dit voorstel is hierin te voorzien.

Overleg

In overleg met de Thorbecke Academie is een voorstel gemaakt om tot deze monitoring en evaluatie te komen.

De Thorbecke Academie stelt een aanpak voor waarbij studenten van de minor Politiek en Bestuur, ongeveer vijfentwintig personen, worden ingezet om de verschillende projecten en bijeenkomsten te monitoren die te maken hebben met de uitvoering van het Thematisch Raadsakkoord.

Dat wordt van februari tot juli gedaan door het doen van diepte-interviews en bezoeken van bijeenkomsten. De bijeenkomsten die worden bezocht wordt afgestemd met de opdrachtgever. Daaronder vallen in ieder geval de G1000-bijeenkomsten.

Het monitoren van de bijeenkomsten doet de Thorbecke Academie op basis van een door onderzoekers ontwikkeld model voor observatie en analyse.

Het traject wordt deels binnen het onderwijs uitgevoerd. Dat past bij het zogenaamde Design Based Education. Dat is de onderwijsvisie van NHL Stenden. Deels wordt het gedaan door professionele onderzoekers.

Effecten

Op basis van de bevindingen houden de onderzoekers drie werksessies met de klankbordgroep en een werksessie met de hele raad.

In juli 2019 leveren de onderzoekers een rapportage op waarin de verschillende trajecten met elkaar vergeleken worden en de geleerde lessen zijn verzameld.

Kosten

De kosten van de inzet van twintig studenten en twee docenten kost 44.000. Dat komt voor rekening van de Thorbecke Academie.

De gemeente betaalt de inzet van de onderzoeker en begeleiding door de supervisor. Die kosten bedragen 44.939 euro. Dat geld wordt opgenomen in het verzamelbesluit financiële mutaties 2019-2.

Vervolgaanpak

De monitor heeft een looptijd van een half jaar. In overleg wordt bekeken om de monitoring eventueel voort te zetten.

De inzet van studenten is wel afhankelijk van het onderwijsprogramma. Daarbij kan de inzet van februari tot juli gegarandeerd worden. De inzet van september tot januari moet vervolgens nog worden georganiseerd.

Als besloten wordt om de monitoring voort te zetten moet opnieuw budget vrijgemaakt worden.

Online live vergadering zien

De vergadering is in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Live kijken kan via deze link.