Paul Steenbergen: ‘Zorgen SP niet weggenomen rondom kamerverhuur. College lijkt ook niet altijd juist geïnformeerd’

HEERENVEEN - Naar aanleiding van het interview in de Heerenveense Courant van afgelopen week met wethouder Jaap van Veen over het voornemen van ruimere regels rondom nieuwe kamerverhuurbeleid in Heerenveen stuurde Paul Steenbergen namens de SP een ingezonden brief.

Steenbergen zelf is lid van de commissie ROM namens de SP en schrijver van het Zwartwitboek rondom vermeende misstanden bij kamerverhuur in Heerenveen.

Hieronder zijn tekst.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen heeft een eerste aanzet gedaan voor kamerverhuurbeleid door middel van een notitie Kamerverhuurbeleid ontwerp 15 januari 2019. Deze is in de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) begin februari besproken en vervolgens zal deze in juni, rekening houdend met de reactie van de commissie ROM, in juni in de raad besproken en vastgesteld worden.

Het Zwartwitboek van de SP, waarin zowel misstanden als nieuwe voorstellen worden beschreven, het zogenaamde witte gedeelte, is hierbij “gebruikt om regels op te stellen” (wethouder Van Veen in Heerenveense Courant 20-2-2019).

Zorgen niet verdwenen

Tot zover akkoord en de SP ziet ook dat het college het Zwartwitboek serieus heeft genomen, mede gezien de uitgebreide reactie die het college gegeven heeft.

Maar de SP ziet ook een aantal belangrijke voorstellen terug uit het Zwartwitboek in het ontwerpbeleid, zoals het maken van specifieke afspraken met woningbouwcorporaties over de beschikbaarheid van voldoende geschikte en betaalbare woningen in het kader van beschermd wonen of tijdelijke huisvesting in kader van Maatschappelijk Opvang vanuit de WMO (p. 19 conceptnotitie kamerverhuurbeleid).

Toch zijn de zorgen van de SP niet (geheel) verdwenen en lijkt het college ook niet altijd juist geïnformeerd. Ten eerste zegt de wethouder in het interview dat op vijf locaties die ook genoemd zijn in het Zwartwitboek geen verhuur meer plaatsvindt. Integendeel op de locaties die in het Zwartwitboek staan worden nog steeds kamers verhuurd. Waar komt deze suggestie vandaan?

Meldingen overlast

Ten tweede: er zouden geen overlastmeldingen meer zijn gedaan. Van twee omwonenden weet de SP dat zij een melding van overlast hebben gedaan: één bij de politie die ook heeft ingegrepen en twee meldingen bij de publieksbalie. Alleen de laatste weet niet wat zij met een klacht moeten doen, waardoor klagers het opgeven.

Ten derde blijft de SP zich zorgen maken over een aantal locaties (uit het Zwartwitboek) waar kamerbewoners huren betalen tussen de € 500,- en € 650,- voor kamers die volgens het landelijk puntensysteem niet voor boven de € 300,- verhuurd mogen worden. Kortom bewoners hebben ook rechten en daar lijkt het college nog een belangrijke stap te kunnen zetten.

Tot slot blijft de SP een voorstander van een vergunningenbeleid waarin rechten van bewoners goed geregeld zijn. We gaan het zien in juni.

(Tekst Paul Steenbergen)

Klik hier voor het interview met Jaap van Veen.