Raad stelt kritische vragen rondom komst arbeidsmigranten aan Jousterweg in Heerenveen

HEERENVEEN - Dat de raad in de Heerenveense Courant moest lezen dat er een plan is voor huisvesting van maximaal honderdtwintig arbeidsmigranten aan de Jousterweg 28 in Heerenveen leidde maandagavond tot kritische vragen tijdens de raadsvergadering van de gemeente Heerenveen. Helemaal nadat de LC er vrijdag op terugkwam en zelfs sprak van een ‘Polencomplex’.

Ilona Zwanenburg wilde namens de VVD weten of er niet een voorbarige indruk is gewekt. Terwijl Retze van der Honing er namens GroenLinks op wees dat de huisvesting qua vierkante meters per persoon nog kleiner is dan in het probleempand aan de Stationsstraat. Ook Wanda Ottens noemde het namens de PvdA raar dat de politiek de huisvesting moest vernemen uit de krant.

Het plan aan de Jousterweg omhelst de komst van maximaal honderdtwintig arbeidsmigranten die op een- of tweepersoonskamers worden gehuisvest.

,,We zitten nu in de oriënteringsfase. Daarnaast moet de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen omdat het niet binnen het geldende bestemmingsplan past. Wel past het binnen het nieuwe kamerverhuurbeleid”, aldus verantwoordelijk wethouder Van Veen.

Hij liet in de Heerenveense Courant van woensdag 20 februari weten dat het de bedoeling is dat „de huisvesting van de groep arbeidsmigranten uit voornamelijk Polen voor de jaarwisseling een feit is.”

Volgens Van Veen wordt er rekening gehouden met de eisen van de Stichting Normering Flexwonen. Voldoet de huisvesting niet en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de stichting geschreven.

Inloopavond

Omtrent de huisvesting aan de Jousterweg wordt donderdag 28 februari een inloopavond gehouden voor omwonenden. Die zijn eerder per brief geïnformeerd over het plan.

Naast de Jousterweg is er daarnaast ook een verzoek om medewerking gekomen van een bedrijf omtrent de huisvesting van honderd tot vierhonderd arbeidsmigranten. Daarover is verder nog niets bekend.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)

Zie ook het interview met wethouder Van Veen over het nieuwe kamerverhuurbeleid van de gemeente Heerenveen