Gemeente Heerenveen en initiatiefnemer voor onderkomen arbeidsmigranten aan Jousterweg niet op één lijn

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen en Rotteveel M4, de initiatiefnemer voor de komst van maximaal honderdtwintig arbeidsmigranten aan de Jousterweg 28, zitten duidelijk nog niet op één lijn. Dat bleek vanavond bij een drukbezochte informatiebijeenkomst voor omwonenden op de beoogde locatie bij de wijk Nijehaske in Heerenveen.

Een zichtbaar teleurgestelde wethouder Van Veen wond er na afloop van de bijeenkomst geen doekjes om: ,,Ik had een ander beeld van de avond in gedachten. Het is heel summier wat er vanavond is verteld. Dat is niet de manier waarop de gemeente doorgaans gewend is om informatieavonden te houden.”

Van Veen liet weten het gevoel te hebben dat onrust die er is onvoldoende is weggenomen. „Helemaal omdat de mensen de gevallen in Heerenveen kennen waar de huisvesting van arbeidsmigranten niet goed is geregeld. Het lijkt mij dan ook een goed idee als de gemeente zelf eveneens een informatieavond gaat beleggen.”

Eigenaar Bert Rotteveel van Rotteveel M4, dat zich richt op bouwmanagement en vastgoedadvies, was in tegenstelling tot Van Veen wel positief. Volgens hem maakt onbekend onbemind.

,,In Noord-Holland speelt de problematiek ook. Sinds 2011 houden wij ons daar bezig met dezelfde huisvesting. De stelregel is dat wanneer je zorgt voor goede huisvesting, de mensen zich ook goed gedragen. Als je dat niet doet, leidt het tot problemen.”

Evalueren

Rotteveel heeft naar eigen zeggen dan ook goede hoop dat de huisvesting in opdracht van EE Accommodations, dat zich richt op huisvesting voor arbeidsmigranten, eind van dit jaar rond is.

,,Binnenkort gaan we datgene wat vanavond naar voren is gekomen evalueren. Ik denk wel dat wij de zorgen hebben kunnen wegnemen bij omwonenden en bij bedrijven. In april verwacht ik daarnaast dat de bestemmingsplanwijziging in gang kan worden gezet.”

‘Voorbarig’

De wethouder noemde de woorden van Rotteveel dat in april de bestemmingsplanwijziging in gang kan worden gezet voorbarig. Dat geldt ook voor de tijdspanne om aan het einde van dit jaar het onderkomen te kunnen openen.

,,Op basis van deze bijeenkomst kan ik niet inschatten wat het draagvlak is voor de komst van de arbeidsmigranten. We gaan eerst deze avond evalueren en dan een inloopavond houden. Of ik teleurgesteld ben? Ja, dat kun je wel zeggen.”

Volgens Van Veen kan er pas sprake zijn van een bestemmingsplanwijziging als er concrete plannen zijn en alle belangen geïnventariseerd zijn. ,,Dan praat ik over: omwonenden, omliggende bedrijven, de arbeidsmigranten zelf en de bedrijven waar zij aan de slag gaan. Een bestemmingsplanwijziging in april lijkt mij om die reden niet haalbaar.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)