Werkplaatsen G1000Heerenveen kiezen thema’s voor aanpak centrum

HEERENVEEN - In totaal honderdzestig inwoners uit de gemeente Heerenveen hebben dinsdagavond in de kantine van het Kei College het eerste vervolg gegeven aan de G1000Heerenveen.

De komende twee maanden werken de inwoners de ideeën waarmee zij aan de slag zijn gegaan uit naar concrete plannen voor een toekomstbestendig centrum van Heerenveen.

Het burgerforum startte met het clusteren van de circa tweehonderdvijftig ideeën uit de burgertop van 9 februari. Alle aanwezigen brachten vier stemmen uit op de ideeën die zij het belangrijkst vonden.

Zo werd duidelijk welke thema’s de basis vormen voor het vervolg. De deelnemers kozen vervolgens een thema waarbij zij wilden aansluiten. Zo vormden zij werkplaatsen. Dat zijn werkgroepen die de komende maanden een specifiek voorstel voor het centrum gaan uitwerken.

Onderwerpen

De centrumthema’s waar de werkplaatsen de komende maanden mee aan de slag gaan, zijn:

• Faciliteiten

• Historisch waterverbindend Heerenveen

• Ontmoeten

• Cultuur

• Groen

• Toegankelijkheid

• Verkeer

• Activiteiten

• Verbinden

• Winkels

Werkwijze Burgerforum

De werkplaatsen hebben tot en met 7 mei de tijd om de ideeën voor het centrum uit te werken naar concrete voorstellen. Zij kunnen onafhankelijke experts en ervaringsdeskundigen raadplegen voor advies en komen regelmatig bij elkaar om hun plannen vorm te geven.

De werkplaatsen informeren de overige inwoners van de gemeente ook over de voortgang van hun plannen en vragen hun om feedback. Via www.g1000heerenveen.nl plaatsen zij regelmatig updates. Iedereen kan via die website ook op de voorstellen van de werkplaatsen reageren.

Presentatie voorstellen

De werkplaatsen presenteren hun definitieve plannen op zaterdag 25 mei aan de burgerraad. Die bestaat uit alle deelnemers van de burgertop, die voor of tegen de voorstellen mogen stemmen.

De voorstellen die worden aangenomen, vormen samen het burgerbesluit. Dat is een verzameling concrete plannen van de inwoners van Heerenveen voor verbetering van het centrum. De plannen worden in juni aan de gemeenteraad aangeboden.

De raad bespreekt het burgerbesluit in juni en geeft dan aan hoe zij kan bijdragen aan de realisatie van de voorstellen.