OBS De Tjongerschool maar wat blij met bibliotheek op school

MILDAM - Wie OBS De Tjongerschool in Mildam binnenloopt kan figuurlijk niet om de bibliotheek heen. Recht tegenover de ingang prijkt sinds begin van dit jaar een hagelnieuwe boekenkast met daarin een paar honderd leesboeken.

De bibliotheek is een samenwerking tussen De Tjongerschool en de bibliotheek Mar en Fean. Het doel is om lezen onder kinderen te stimuleren en om mediawijsheid te bevorderen.

Vanwege de bibliotheek komt er om de twee tot drie weken een leesconsulent naar de school om voor te lezen. De leesconsulent neemt daarnaast op verzoek van de kinderen boeken mee. ,,Want als je lezen wilt bevorderen moet je wel boeken aanbieden die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen”, zegt Nynke de Blaauw, sinds 1 februari 2018 adjunct-directeur van De Tjongerschool.

Eerder al had de school ook al leesboeken ter beschikking. Die kwamen uit de bibliobus. Het verschil met de huidige situatie is dat werd gelezen wat voorhanden was. Dat is nu niet meer het geval. Nieuw is ook dat de leesconsulent er nu bij wordt betrokken.

,,Voorheen lagen de boeken bovendien figuurlijk ergens. Nu staan ze mooi bij elkaar in de boekenkast. Dat nodigt ook meer uit tot lezen. De boekenkast zelf is overigens ontworpen door een ouder. Een andere ouder en eigenaar van de firma K en K Haanstra heeft de kast belangeloos gemaakt. Die heeft daarnaast ook mooie nieuwe kapstokken gemaakt”, zegt De Blaauw.

Nulmeting

Rondom de bibliotheek is er begin dit jaar ook een nulmeting gehouden onder leraren en kinderen. De leraren is bijvoorbeeld gevraagd wat zij deden om leesmotivatie te bevorderen. Terwijl aan de kinderen onder andere is gevraagd of ze al lazen en zo ja, wat vooral.

,,Daar wordt op gestuurd met de bibliotheek”, zegt De Blaauw. Zij kwam eerder al als docent van De Optimist in Heerenveen in contact met het principe bibliotheek op school. ,,Toevallig was daar dezelfde leesconsulent bij betrokken. Dat beviel goed. Een andere collega van De Tjongerschool had van collega’s van een andere school enthousiaste verhalen gehoord Toen hebben we gezegd: ‘Daar gaan we wat mee doen’.”

Mediawijsheid

Ook het leerprincipe mediawijsheid komt daarbij aan bod. Dat gaat uit van het slim inzetten van alle beschikbare media, digitaal en analoog, om de eigen kwaliteit van het leven te vergroten en ervoor te zorgen optimaal te kunnen deelnemen aan de wereld om je heen.

De Blaauw: ,,Kinderen krijgen dus niet alleen meer plezier in lezen , maar komen ook meer te weten over wat gevaren om hen heen zijn. Dat gebeurt met een gecombineerde aanpak. Zo maken zij bijvoorbeeld zelf filmpjes over een boek op hun eigen tablet, dat elk kind op onze school heeft.”

‘Mandjeslezen’

Tenslotte is er ook aandacht voor zogenaamd ‘mandjeslezen’. In een plastic bak zitten daarbij bijvoorbeeld Engelse of Friese boeken, strips of informatieve boeken. Die wisselen telkens per groep. De kinderen lezen vervolgens hetzelfde type boek.

De Blaauw: ,,Op vrijdag kunnen kinderen bovendien een boek lenen om mee naar huis te nemen. Dat wordt net als in een echte bibliotheek gescand. Dat is puur bedoeld voor de school zelf. Maar wellicht dat het iets voor de toekomst is dat ook anderen boeken kunnen lenen via de bibliotheek op school.”

‘BPS’ en open huis

De Tjongerschool telt momenteel 72 leerlingen verdeeld over de groepen één tot en met acht. Zij komen uit Mildam en omgeving. Daarnaast is de dorpsschool sinds 2011 één van de drie BPS-scholen in Friesland. Dat staat voor Begaafdheids Profielscholen. De andere twee zijn de Daltonschool St. Jozef in Lemmer en PCBS De Arke in Burgum.

Via een BPS-school krijgen meer- en hoogbegaafde kinderen in een gewone schoolomgeving extra lesstof aangeboden. De kinderen zelf komen uit de wijde omgeving.

Wie ook eens een kijkje wil nemen bij De Tjongerschool aan de Schoterlandseweg 95 in Mildam, kan er op woensdag 20 maart terecht tijdens een open huis. Van 8.30 tot 12.00 uur kunnen belangstellenden dan de school bekijken, als deze in bedrijf is.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)