Onroerendezaakbelastingen verlaagd, stijging bij andere belastingen in gemeente Heerenveen

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen heeft voor dit jaar de onroerendezaakbelastingen verlaagd.

Daar tegenover staat dat de rioolheffing is verhoogd. Ook de afvalstoffenheffing is verhoogd. Terwijl ook de hondenbelasting, forensenbelasting en de reclamebelasting zijn gestegen.

Bij de onroerendezaakbelastingen is de gebruikersbelasting (alleen voor niet-woningen) nu 0,2892. Dat percentage was 0,2896. Terwijl de eigenarenbelasting voor woningen nu 0,1462 bedraagt tegen 0,1517 in 2018 en voor niet-woningen 0,3555 in 2019 is tegen 0,3603 vorig jaar.

De vaste tarieven afvalstoffenheffing in combinatie met diftar bedraagt 154 euro. Dat was 146 euro. Als er geen combinatie met diftar mogelijk is betaalt een eenpersoonshuishouding 281 euro, tegen 206 in 2018. Een meerpersoonshuishouding is 270 euro kwijt. Dat was in 2018 nog 256 euro.

De tarieven voor de rioolheffing zijn 155 euro voor een eenpersoonshuishouding (was 148 euro), meerpersoonshuishouding 206 euro (was 197 euro), bedrijfsaansluiting minimumtarief tot vijftig kubieke meter 310 euro (was 296 euro), bedrijfsaansluiting minimumtarief meer dan vijftig kubieke meter tot 200 kubieke meter 484 euro (was 462). Terwijl de tarieven gestaffeld bij verbruik boven de tweehonderd kubieke meter gemiddeld met 4,7 procent stijgen. Dat is gebaseerd op het Watertakenplan 2016-2020.

Hondenbelasting

Per hond bedraagt de belasting 30,24 euro, tegen 29,94 in 2018. Per (geregistreerde) kennel is het tarief 120,86 euro. Dat was 119,66 euro.

Daarnaast zijn ook de forensenbelasting en reclamebelasting gestegen. Die laatste bedraagt in 2018 432 euro. Dat was 427,44 euro. Als het reclameobject kleiner of gelijk is aan 0,1 vierkante meter is het tarief nihil. Het tarief is volgens de gemeente hoger dan vorig jaar om zo een professioneel en door de ondernemers gedragen centrummanagement mogelijk te maken.

De toeristenbelasting per persoon per nacht is net als in 2018 één euro.