Buurtbewoners en bedrijven zwaar teleurgesteld over informatievoorziening rondom komst Polencomplex: ‘Wij voelen ons overvallen en laten het er niet bij zitten’

HEERENVEEN - In totaal ongeveer vijftien inwoners uit Nijehaske en diverse ondernemers hebben maandagavond in een gesprek met de Heerenveense Courant hun ongenoegen geuit rondom de informatievoorziening over de voorgenomen komst van een Polencomplex aan de Jousterweg 28.

Een flop, een aanfluiting, geen aanspreekpunt, niet weten wie wie is en hij lulde zichzelf finaal vast. Zomaar een aantal van de uitspraken die op tafel kwamen rondom de informatieavond waarbij Rotteveel M4 tekst en uitleg gaf, maar wat volgens de aanwezigen meer dan zwaar onder de maat was.

De inwoners en bedrijven zeggen zich grote zorgen te maken over onder andere parkeerproblemen (”dat was ook het geval toen het Friesland College er nog inzat”) en overlast door bijvoorbeeld drank. En in het geval van bedrijvenwordt gesproken over omzetderving. Dat zij het er niet bij laten zitten en een bestemmingsplanwijziging er niet zomaar doorheen komt, mag wat hen betreft dan ook duidelijk zijn.

,,Want als het aan de Stationsstraat al misgaat terwijl de kamers daar groter zijn en een deel van die mensen naar hier komt, dan kun je wel nagaan dat het er hier in kleinere kamers niet beter op zal worden.”

Petitie en inspreken

Daags na de bijeenkomst werd meteen een petitie gestart om de komst van de arbeidsmigranten tegen te houden. Ongeveer tweehonderd personen uit Nijehaske en omstreken hebben die ondertekend. ,,Wij zijn niet tegen de komst van arbeidsmigranten. Maar huisvest ze in leegstaande panden op industrieterreinen en niet bij gezinnen met kinderen in de buurt. Dat leidt hoe dan ook tot ellende”, klonk het.

Een van de aanwezigen noemde bijvoorbeeld het oude distributiecentrum van Lidl. ,,En als het gezinnen met kinderen worden, is het een ander verhaal. Die willen zelf ook veiligheid. Het worden echter overwegend mannen van rond de 20 jaar. Die zitten hier dan negen maanden. Het zal hen een zorg zijn wat er in de tussentijd gebeurt.”

Dat omwonenden en bedrijven dan ook massaal naar een informatiebijeenkomst die de gemeente eerdaags wil beleggen, mag wat hen duidelijk zijn. ,,Daarnaast spreken we maandag in tijdens een fractievergadering van de PvdA. Want wij laten het er niet bij zitten.”

Voorstander

Ondanks dat ook wethouder Van Veen zwaar teleurgesteld was na de bijeenkomst, noemt hij de komst van de maximaal 120 arbeidsmigranten nodig.

,,We hebben deze mensen nodig om onze economie draaiende te houden. Daar hoort dan ook onderdak bij. Of Rotteveel M4 de juiste partij is moeten we nog maar zien. Dit is niet hoe de gemeente gewend is om te communiceren. Dat zij roepen om de bestemmingsplanwijziging al in april in gang te kunnen zetten halen we zeker niet. "

Ook denkt Van Veen dat de locatie een juiste is en dat eventuele overlast wordt beperkt. ,,We gaan handhaven als het moet. Er komt een beheerdersechtpaar te zitten die ook zorg draagt voor integratie van de mensen in de buurt. Zij grijpen ook in bij overlast."

Dat laatste werd door de omwonenden weggehoond. ,,Hoe moet een echtpaar ingrijpen tegenover 120 personen?”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)