Gemeente Heerenveen in gesprek met inwoners over hun kijk op hun wijk of dorp van 2030, input gebruikt voor omgevingsvisie

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen gaat in gesprek met inwoners over hun kijk op hun wijk of dorp van 2030.

Aan de hand van de gesprekken wordt input geleverd voor de omgevingsvisie die de gemeente gaat maken. Deze maand zijn de eerste omgevingsdialogen met inwoners. De gemeente zegt onder andere benieuwd te zijn naar wat inwoners belangrijk vinden en waar zij kansen zien.

Na de bijeenkomsten houdt de gemeente Heerenveen de komende maanden meer meedenkmomenten waarbij inwoners online, in bijeenkomsten en in hun buurt hun visie kunnen geven.

Dialogen

De omgevingsdialogen, die allemaal om 19.00 uur beginnen, zijn op: 12 maart in De Kiekenhof in Nieuwehorne (dorpen Jubbega, Hoornsterzwaag, Bontebok en Nieuwe- en Oudehorne), 14 maartin Hotel Tjaarda in Oranjewoud (dorpen De Knipe, Katlijk, Mildam, Oude- en Nieuweschoot, Oranjewoud), 21 maart OBS Akkrum (dorpen Akkrum, Nes, Aldeboarn, Haskerdijken, Nieuwebrug), 26 maart MFA Aengwirden in Tjalleberd (dorpen Terband, Tjalleberd, Gerslootpolder, Gersloot) en op 28 maart Nordwin College in Heerenveen.

2021

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Na de invoering van deze nieuwe wet kan de gemeente meer per gebied bepalen welke regels ze wil stellen. Ook verplicht de wet gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De visie gaat over zaken als: water, wonen, cultuur, natuur, verkeer en landbouw.

De omgevingsvisie omschrijft niet in detail wat wel en niet mag. Er staat in grote lijnen in wat belangrijk is.

Dat geeft volgens de gemeente richting voor de toekomst van de fysieke leefomgeving. De visie werkt door in nieuw beleid, waaronder beleidsplannen en de herziening van bestemmingsplannen.