‘Vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen in Nederland is ondervoed’

HEERENVEEN - Gerrie Alma en Liset Bosma, werkzaam als diëtist bij Meriant schrijven maandelijks voor de Heerenveense Courant een artikel met betrekking tot voedsel en gezondheid. Ditmaal gaan zij in op ondervoeding.

Vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen in Nederland is ondervoed. Door onder andere vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen, neemt het aantal gevallen van ondervoeding toe.

Als er sprake is van minimaal één van de volgende criteria voor iemand die 70 jaar of ouder spreken we van ondervoeding: BMI lager dan 20 kilo/m2, onbedoeld gewichtsverlies van tien procent of meer in de afgelopen zes maanden, vijf procent onbedoeld gewichtsverlies in de laatste maand, een bovenarm omtrek van kleineer dan vijfentwintig centimeter.

Verlies aan spiermassa

Vaak denken we dat gewichtsverlies gezond is, ook op latere leeftijd. Dus wanneer er op latere leeftijd minder wordt gegeten, wordt dit vaak als positief ervaren.

Echter leveren wij op latere leeftijd niet vetmassa in, maar spiermassa. En doordat we spiermassa verliezen, verliezen we juist kracht- en conditie.

Gevolgen

De gevolgen van ondervoeding zijn groot. Bij ondervoeding is sprake van spiermassaverlies. Dat zorgt weer voor verlies in kracht en conditie, wat weer zorgt voor een groter risico in vallen.

Daarnaast vertraagt ondervoeding herstel van ziekte of wond, zorgt het voor een verminderde weerstand, en een algehele kwaliteit van leven. Ondervoede mensen lopen meer risico op ziekenhuisopname, extra thuiszorg of (langere) opname in verpleeg- of verzorgingshuis.

Hoe voorkomen?

Gewichtsverlies is het duidelijkste signaal wat er is. Echter, op het moment dat iemand zichtbaar is afgevallen, is het preventiestadium al gepasseerd. Het is dus van belang regelmatig te wegen, bijvoorbeeld elke maand.

Daarnaast kan er gelet worden op de broek(riem) of het horloge wat steeds losser komt te zitten. Blijven er maaltijden over of wordt er veel weggegooid? Dan kan dat wijzen op een verminderde eetlust en daarmee een verminderde intake. Kauw- en slikproblemen kunnen ook oorzaak zijn van verminderde inname.

Eiwitten

Als diëtist kijken we graag (samen) naar de voeding. Wanneer we hier en daar een paar kleine eiwitrijke aanpassingen maken kan veel spiermassa verlies worden voorkomen. Herken je één of meerdere signalen?

Wij komen graag langs. Want, voorkomen is beter dan genezen.

(Tekst Gerrie Alma en Liset Bosma)