Saar aan Huis Fryslân uitgebreid met Monique Venema uit Akkrum

AKKRUM - Het team van Saar aan Huis Fryslân is uitgebreid met Monique Venema uit Akkrum.

Saar aan Huis is een landelijke organisatie met een regionaal karakter en is ruim een jaar geleden opgestart door Willeke Philips-Zweep.

Elke vestiging biedt ouderen allerlei vormen van ondersteuning en zorg thuis. Dat kan gaan om: licht huishoudelijk werk, het doen van boodschappen, koken, het begeleiden bij artsenbezoek, persoonlijke verzorging maar ook het doen van een spelletje.

Ouderen met een zorgvraag krijgen ondersteuning van één en dezelfde ‘Saar’ op het afgesproken tijdstip.

Saar aan Huis is complementair aan de bestaande zorg voor ouderen en kan daarmee van toegevoegde waarde zijn op het reeds bestaande zorgaanbod. Daar waar deze nog niet geïndiceerd of toereikend is, biedt Saar aan Huis uitkomst voor zowel mensen met een zorgvraag als voor hun omgeving. Ook mensen met een PGB kunnen bij Saar aan Huis terecht. Diverse zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten.

Meer informatie via 06-118 813 34 of via fryslan@saaraanhuis.nl.