Nogal wiedes | Samen tegen elkaar

Gisteren waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. O ja, ook voor de Waterschappen mochten we stemmen. Onlangs zat er een verkiezingsbijlage bij deze krant. Bij het doorbladeren viel mij op hoeveel partijen wel ‘iets Fries’ in hun logo, een slogan of zelfs in hun naam hadden gestopt.

Ik weet het, het Fries is naast het Nederlands de tweede officiële taal in deze provincie. Dus als de FNP (Fryske Nasjonale Partij), Natuurlijk Fryslân en het PBF (Provinciaal Belang Fryslân) zich in het Fries op de kaart willen zetten is dat logisch. Wanneer een landelijke partij als GroenLinks zich ineens als GrienLinks afficheert komt dat gekunsteld over. Net als de toevoeging ‘Fryslân’ bij D66, CDA en ChristenUnie. DENK houdt het bij de Nederlandstalige toevoeging Friesland, terwijl 50PLUS er een frivool pompeblêdsje bij doet.

Ach, vooruit. Het bontst maakt de PVV het. Hun slogan luidt ‘Fryslân Earst’, waarbij de â in Fryslân door een pompeblêdsje met minuscuul dakje is vervangen. Bij Trump in de leer geweest?

Al die Friese aanhangsels hebben niet alleen wat gekunstelds, ze zijn ook benepen en dat van de PVV is zelfs verwerpelijk. Friesland is onderdeel van Nederland, Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Laten we vooral niet vergeten dat Friesland meedeelt in de Nederlandse welvaart. Laten we vooral niet veronachtzamen dat de EU Nederland welvaart, vrede en veiligheid heeft gebracht.

De Britten komen er nog wel achter. Democratie is niet bedoeld om je egoïstisch af te zetten tegen de rest of je zelfs af te scheiden, maar om samen te streven naar verbeteringen. Bij verkiezingen strijd je tegen elkaar, daarna werk je al polderend en overleggend in coalitieverband met elkaar samen. In de EU, in Nederland en ook in Friesland.

(Tekst Rob Kerkhoven)