Odd Fellows Heerenveen houden open dag tijdens de landelijke Odd Fellowsweek

HEERENVEEN - De Odd Fellows Heerenveen houden in de landelijke Odd Fellowsweek een open avond. Die vindt plaats op dinsdag 9 april en is in het Odd Fellowhuis aan de Herenwal 10 in Heerenveen.

De Odd Fellows is een internationale organisatie waarvan de leden elkaar wekelijks of tweewekelijks ontmoeten in het Odd Fellowhuis. Ook zijn ze maatschappelijk betrokken op diverse terreinen.

Dit jaar viert de internationale organisatie haar 200-jarig bestaan. De vrouwen en mannenloge in Heerenveen bestaan respectievelijk zestig en zeventig jaar. Tijdens het jubileumjaar wordt geld ingezameld voor het Logeerhuis Heerenveen.

Voor meer informatie en aanmelden: hoekrenk@kpnplanet.nl. naa aanmelding volgt een uitnodiging.