Gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland zetten in op betere bereikbaarheid regio per fiets

HEERENVEEN - De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland zetten in op onder andere een snelfietsroute, een fietsnetwerk die de regio’s met elkaar verbindt en een plan voor het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.

Dat staat in de Fietsagenda 2019-2023 die de gemeenten gezamenlijk hebben vastgesteld.

Met de fietsagenda zeggen de gemeenten fietsen aantrekkelijker te willen maken en om kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen te ontwikkelen die van belang zijn voor de economische groei in de regio.

,,Met de fietsambitie worden de gemeenten in de regio nauwer met elkaar verbonden, worden de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar en wordt de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners verbeterd”, aldus een gezamenlijke verklaring.

Snelfietsroute

De snelfietsroute moet gerealiseerd worden tussen Heerenveen en Drachten. De gemeenten gaan hiervoor een tracéstudie uitvoeren om een beeld te krijgen bij de mogelijkheden en kansen voor deze verbinding.

Daarnaast willen de gemeente een regionaal fietsnetwerk creëren, zodat belangrijke werk-, onderwijs- en OV- locaties beter met elkaar worden verbonden.

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het verbeteren van bestaande routes, maar ook naar nieuwe (recreatieve) routes, die de gemeentegrenzen overschrijden. Het gaat hierbij om mogelijke doorfietsroutes tussen: Heerenveen en Leeuwarden, Drachten en Leeuwarden, Drachten en Oosterwolde en Jubbega en Drachten.

Verbeteren

Verder wordt onderzocht hoe de kwaliteit van bestaande (recreatieve) fietsverbindingen kan worden verbeterd. Dit zijn verbindingen tussen Wolvega en Heerenveen, Wolvega en Oosterwolde en Drachten en Ureterp.

Ook wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld voor het strooibeleid van fietspaden en het verbeteren van de veiligheid van fietsverkeer bij scholen.

Fietsersbond afdeling Heerenveen

Volgende week in de Heerenveense Courant een interview met de Fietsersbond afdeling Heerenveen over fietsknelpunten en het mogelijk voorrang geven aan fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in Heerenveen.