Fietsersbond afdeling Heerenveen en gemeente slaan handen ineen rondom aanpak fietsknelpunten Heerenveense, onderzoek naar voorrang fietsers op rotondes in bebouwde kom

HEERENVEEN - De Fietsersbond afdeling Heerenveen en de gemeente Heerenveen zijn overleg gestart om een groot aantal knelpunten aan te pakken voor fietsers. Eenmaal in de twee maanden zitten zij voortaan bij elkaar om knelpunten te bespreken.

Zo wordt de mogelijkheid onderzocht voor de aanleg en verbetering van hoofdfietsroutes en het inrichten van straten als fietsstraat. Daarnaast komt er een onderzoek om fietsers voorrang te geven op rotondes binnen de bebouwde kom. ,,Voor het onderzoek is al budget voor vrijgemaakt. Dit onderwerp kaarten eind april aan in een vervolggesprek met de gemeente”, zegt Hans den Ouden, die samen met Ruth van den Hul en Anneke Mobron als vrijwilligers van de Fietsersbond afdeling Heerenveen actief zijn.

De gemeente Heerenveen sprak eerder in de themarekening 2016 onder het kopje Healthy Aging uit om in 2020 een kandidaat fietsstad te zijn. Dat noemen Hans den Ouden en Ruth van den Hul van de Fietsersbond afdeling Heerenveen te ambitieus. Zij zeggen dat de gemeente minstens tot 2023 nodig heeft om de meeste knelpunten te hebben aangepakt.

Den Ouden: ,,Wij zijn nu bezig om een fietsknelpuntenlijst uit 2012 te actualiseren. Een aantal knelpunten op die lijst is ondertussen verbeterd. Maar een aantal is ook nog steeds onveranderd.”

Knelpunten

De drie meest urgente van de ongeveer veertig fietsknelpunten die de Fietsersbond het liefst zo snel mogelijk aangepakt ziet worden, zijn de weg van de K.R. Poststraat naar het station, goede verlichting in de fietstunnel bij het station om een gevoel van onveiligheid aan te pakken en de diverse oversteekplaatsen aan de Haskeruitgang.

,,Rondom de K.R. Postraat, waar wij een echt fietspad willen hebben, start de gemeente een extern onderzoek situatie. Dat wordt onderdeel van de herinrichting van het stationsgebied. Daarnaast adviseert de Fietsersbond om het dak in de tunnel wit te maken, om het geheel een lichter aanzien te geven. De gemeente zelf gaat de situatie met de verlichting onderzoeken”, aldus de Fietsersbond, die verwacht dat ook de fietsenstalling onderdeel wordt van de herinrichting. ,,Er wordt over nagedacht om meer stallingsruimte creëren op de huidige locatie. Alles is echter in onderzoek en nog geen plan. Het is onze taak om gedurende het proces te blijven opletten.”

Meerdere jaren

Hoewel er volgens de Fietsersbond bij de gemeente duidelijk beleid ligt met het Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2020 heeft de aanpak van knelpunten volgens Den Ouden en Van den Hul tegelijkertijd niet de hoogste prioriteit. ,,Knelpunten worden nu alleen aangepakt als een weg onder handen wordt genomen. Overigens worden gevaarlijke situaties zoals gaten in de weg wel altijd snel aangepakt door de gemeente.”

Volgens de Fietsersbond is er dan ook nog genoeg werk aan de winkel om van Heerenveen daadwerkelijk een fietsgemeente te maken. ,,Fietspaden zijn bijvoorbeeld niet afgestemd op de huidige tijd. Zo zijn ze te smal en niet berekend op onder andere e-bikes. Wel zijn wij van mening dat er bij de fietsers zelf ook een mentaliteitsslag gemaakt moet worden. Als zij iets meer rekening met elkaar zouden houden, wordt het meteen veiliger op de fietspaden.”

Potten verf

Dat de aanpak een kwestie van de lange adem is, zegt de Fietsersbond afdeling Heerenveen te begrijpen. Wel hopen de vrijwilligers dat de gemeente wil nadenken over meer voorrang voor fietsers.

,,Met een paar potten verf kan al een hoop gerealiseerd worden. Maar het moet wel worden uitgevoerd. En dat blijkt lastig te zijn. Daarnaast is er onduidelijkheid. Want op sommige plekken heb je wel voorrang en op andere juist weer niet. Dat moet in onze ogen consequent worden. Wat dat betreft zijn omliggende gemeenten verder. Als de gemeente daar een voorbeeld aan neemt, kan een en ander snel worden toegepast”, zegt Den Ouden.

Duurzaamheid en toerisme

Een bijkomend voordeel van het oplossen van knelpunten is volgens de Fietsersbond het onderwerp duurzaamheid.

,,Door fietsgebruik te propageren en de faciliteiten te bieden zullen mensen eerder geneigd zijn de fiets te pakken. Ook voor grotere afstanden. Dan moeten er wel goede fietsroutes naar het centrum komen. Toeristisch valt er dan ook meer uit te halen. Dat kan bovendien weer worden gebruikt voor de promotie van Heerenveen. De gemeente wil wel mee in ons verhaal. Nu is het een kwestie van bekijken hoe een en ander vorm te geven.”

Vrijwilligers

De Fietsersbond afdeling Heerenveen telt momenteel zeventig leden. Den Ouden en van den Hul zouden graag zien dat zich meer vrijwilligers melden om de bond te ondersteunen. ,,Iedereen kan zich opgeven. Daarvoor hoef je geen lid te zijn van de Fietsersbond.”

Voor opgave en meer informatie en/of het melden van een knelpunt kan gemaild worden naar fbheerenveen@gmail.com.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)