Geconcentreerd fietsen voor het examen

ASSEN

Bijna negenhonderd leerlingen uit groep 7 en 8 hebben het Praktisch Verkeersexamen gedaan in Assen. De start en finish was bij Sporthal De Timp. De leerlingen fietsten een traject door het centrum, waarbij zij onderweg verkeerssituaties tegenkwamen die kenmerkend zijn voor Assen. Tijdens het examen werden de leerlingen beoordeeld door verschillende posten langs de route. Elke post werd bemand door een vrijwilliger van VVN en een medewerker van Univé. Zij beoordeelden aan de hand van een controlelijst of de leerlingen goed handelden. Om te slagen moest een leerling tachtig procent van het examen goed uitvoeren. Voor veel leerlingen is het een belangrijk examen. Het geeft een stimulans aan praktische en theoretische verkeerseducatie op school en verkeersopvoeding thuis. Het is een goed moment om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid.

Foto Bert Vennik