Wie had de beste kaarten?

BALK

Wie had de beste kaarten bij Bridgeclub Balk op 16 april, dat was de vraag die avond. Of beter gezegd, wie speelde die kaarten het best. De uitslag geeft het antwoord:

A. 1. Herman Mous & Mattheo van Rijs 60,94; 2. Wiebe Visser & Griet van der Goot 58,85; 3. Paul Bouma & Hetty Bouma 57,29; 4. Boudien de Jong & Ackelyn Stapensea 55,21; 5. Durk Bosman & Hendrik Eppenga 54,17; 6. Frans Hoogervorst & Tjibbe Hoekstra 53,65; 7. Sjoerd de Groot & Meinze Kuiper 50,83; 8. Harm van der Zee & Rimmy Bouwer 45,00; 9. Binne Eppenga & Cathy Krenning 42,81; 10. Wiebren Klijnsma & Foekje Hoogervorst 39,27; 11. Gosse Hylkema & Sjoerd van der Land 31,98.

B. 1. Julius Lolkema & Bennie Postma 60,47; 2. Hessel Heeringa & Margreet van 't Land 59,94; . Hilly Dijkstra & Berty van der Ham 56,72; 4. Marianne van Olffen & Egbert Otten 52,55; 5. Janny Bult & Corrie Hendriks 51,41; 6. Ronald Rinia & Ina Stapensea 50,98; 7. Sijtsma & Hendrina Monkelbaan 47,40; 8. Doet Lievaart en Sietske Lolkema 44,27; 9. Wigle Haringsma & Japke Haringsma 43,59; 10. Sipkje van Gosliga & Tini Velzeboer 42,72; 11. Lolly Klijnsma & Bertus Nijholt 39,66.