Oecumenische openluchtdienst in Wirdum

Wirdum

De tuin bij de familie Reitsma aan de Werpsterdyk 11 te Wirdum biedt op zondag 17 juni plaats aan de oecumenische openluchtdienst Wirdum/Wijtgaard.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de schuur op dezelfde locatie.

Het thema: Alles wat je aandacht geeft groeit.

Voor de kinderen is er een leuke activiteit tijdens de dienst, passend bij het thema.

De dienst begint om 9.30 uur en na afloop kan er koffie of thee worden gedronken. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Brassband Wirdum onder leiding van John Blanken. Voorgangers zijn pastoor Stiekema en ds. Wiebrig de Boer- Romkema. Graag een eigen stoel meenemen!


Auteur

Redactie